GRAVE OF PATRICIA ANN WEIGLE, POUGHKEEPSIE RURAL CEMETERY, POUGHKEEPSIE, NEW YORK