GRAVE OF WILLIAM LA FAYETTE TROWBRIDGE, TRUXTON RURAL CEMETERY, TRUXTON, NEW YORK