BACK ROW (L-R): FRANCESCO, ANSELMO, EMILIO, ANTONIO, SILVIO, & GRAZIANO SAVOYE. FRONT ROW, (L-R): MARIA & CAROLINA, LOUIS SAVOYE, SISTER BENEDETTA & TERESINA SAVOYE.