OBITUARY OF INGLIS STUART, THE POUGHKEEPSIE JOURNAL (POUGHKEEPSIE, NY), MAY 19, 1942, PG. 4